Nezisková organizácia STUDNICA, n.o.

bola založená koncom roku 2009 s cieľom posilnenia profesionálneho úsilia a úrovne poskytovania sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti v domovskom regióne a odborného poradenstva s celoslovenskou pôsobnosťou.

Základné kontaktné informácie:

Studnica, n.o.

Košická 56, Bratislava 821 08

IČO: 42 053 064

DIČ: 20 22 973 502

URL: http://www.studnica-no.sk

e-mail: info@studnica-no.sk

STUDNICA, n.o. podala žiadosť v rámci výzvy Úradu vlády SR zameranú na intervencie do oblasti zdravia a hygieny lokálnej rómskej komunity v obci Tuhrina

podali sme žiadosť v rámci výzvy BG MVO 1 zameranú na riešenie inklúzie a osobnostného rastu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Na základe našej žiadosti sme obdržali pozvanie do Programu rozvoja sociálneho podnikania 2012 pod záštitou organizácie NESsT

Copyright 2012 © Studnica, n.o. Všetky práva vyhradené.